Bóng đèn Metal Halide 1500W chiếu sáng sân vận động, sân Golf